Produkty

Wybierz kategorie:
Preparaty przeciwpleśniowe
open
Preparaty przeciw salmonelli
open
Przeciwutleniacze
open
Preparaty wieloenzymatyczne
open
Probiotyki
open

Wybierz producenta:

Siarczan Miedzi Pięciowodny

w postaci niebieskich, średnich kryształów jest powszechnie stosowany jako środek grzybobójczy i herbicyd, jako odczynnik analityczny, a także dodatek do paszy. Przy spaleniu siarczan miedzi wytwarza zielony kolor płomienia. Rozpuszczalny w wodzie i metanolu; słabo rozpuszczalny w alkoholu etylowym i glicerynie.

Oferujemy siarczan miedzi pięciowodny CuSO4 x 5H2O:

paszowy (z antyzbrylaczem, jako dodatek mineralny do pasz dla zwierząt, o granulacji zgodnie z wymaganiami Klienta)

techniczny

Zawartość miedzi: min 24%

Opakowania:    

DL-Metionina

Metionina jest aminokwasem egzogennym zaliczanym do grupy aminokwasów siarkowych. Metionina razem z cystyną jest pierwszym aminokwasem ograniczającym przyrosty w diecie drobiu i trzecim (po Liz i Tre) u trzody. Większość surowców paszowych posiada duży niedobór metioniny. Spośród zbóż tylko pszenica posiada znaczne ilości tego aminokwasu w przeciwieństwie do szeroko stosowanej w żywieniu śruty sojowej gdzie metionina jest pierwszym aminokwasem limitującym.  Metionina jest niezwykle ważnym aminokwasem dla funkcjonowania organizmu zwierząt. Poza udziałem w procesie powstawania białka mięśni jest wykorzystywana w ponad 100 innych procesach metabolicznych. Z udziałem metioniny wytwarzane są w organizmie takie substancje jak: kreatyna, cholina czy epinefryna.

Synteza białka mięśni wymaga dostarczenia metioniny i cystyny w równych ilościach. W praktycznym przygotowaniu pasz przemysłowych zapotrzebowanie na oba aminokwasy (Met i Cyst) pokrywane jest przy użyciu DL-metioniny gdyż w organizmie zwierzęcym może być ona konwertowana bez wystąpienia strat do siarczanu cystyny. DL-metionina jest aminokwasem paszowym produkowanym z wykorzystaniem syntezy chemicznej w przeciwieństwie do pozostałych czterech które są wytwarzane na drodze fermentacji. Zapotrzebowanie na metioninę strawną w stosunku do ilości strawnej lizyny u drobiu wynosi 75% a u trzody 60% SSJ (za Ajinomto Eurolysine SAS).  Przy obecnie występujących uwarunkowaniach ekonomicznych i środowiskowych obowiązujących w przemyśle paszowym przygotowanie dobrej paszy dla zwierząt o wysokim potencjale wzrostowym bez udział DL-metioniny jest praktycznie niemożliwe (patrz wykres 1). Pokrycie zapotrzebowania zwierząt bez wykorzystania tego aminokwasu wymagałoby zastosowania w paszy niespotykanie wysokiego poziomu białka (prawie 30% BO). Pasza taka byłaby droga, znacznie bardziej uciążliwa dla organizmu zwierzęcia oraz środowiska naturalnego (duże wydalanie N do środowiska).  Wykres 1. Kolejność limitowania aminokwasów (od lewej do prawej) w standardowo stosowanych u broilerów paszach typu grower raz najniższy poziom białka ogólnego (CP) możliwy do osiągnięcia bez dodatku aminokwasów paszowych (za Ajinomoto Eurolysine SAS 2010). Wykorzystanie Dl-metioniny pozwala nie tylko na znaczne obniżenie poziomu BO ale również na zmniejszenie kosztów produkcji gdyż białko jest jednym z najdroższych składników każdej paszy.

Opakowania: 

L-Lizyna

Lizyna jest pierwszym aminokwasem limitującym w paszach dla trzody chlewnej oraz drugim w paszach dla drobiu. Ilość pobranej lizyny ma bezpośredni wpływ na przyrosty, ponieważ aminokwas ten zużywany jest głównie w procesie syntezy białek. Dlatego dostosowanie poziomu lizyny do potencjału wzrostowego zwierząt oraz możliwości pobrania paszy pozwala na optymalizację tempa wzrostu oraz wykorzystania paszy. Ponadto u drobiu istnieje zależność między ilością pobranej lizyny a wielkością przyrostów ważnych partii mięśniowych jak np. mięsień piersiowy.

Dodatek L-Lizyny do pasz przeznaczonych dla zwierząt monogastrycznych (trzoda, drób, oraz inne) jest prostym i efektywnym sposobem pokrycia ich zapotrzebowania na ten aminokwas a tym samym znaczącej poprawy efektów produkcyjnych. Wykorzystanie L-Lizyny pozwala na obniżenie zużycia drogich surowców białkowych takich jak śruta sojowa a tym samym obniżenie poziomu białka ogólnego w paszy i zmniejszenie emisji azotu do środowiska naturalnego. Ponadto strawność L-Lizyny wynosi 100% dlatego też jej wykorzystanie w organizmie zwierząt jest dużo wyższe niż wykorzystanie lizyny pochodzącej z roślinnych źródeł białka.  Wymienione zalety sprawiają, że L-Lizyna jest obecnie aminokwasem stosowanym we wszystkich paszach dla trzody oraz drobiu. Coraz częściej stosowana jest również w paszach dla innych grup zwierząt jak króliki, młode cielęta, ryby czy zwierzęta towarzyszące.  Wyniki wielokrotnie przeprowadzanych badań rynku pasz dla zwierząt w Europie pokazują, że L-Lizyna jest aminokwasem stosowanym w ponad 90% pasz przemysłowych dla trzody i drobiu niezależnie od sektora produkcyjnego. Zawartość czystej L-Lizyny w produkcie – 78%.

Opakowania: 

L-Treonina

W paszach produkowanych w Europie treonina jest drugim aminokwasem limitującym dla trzody oraz trzecim dla drobiu. Podobnie jak lizyna jest ona aminokwasem niezbędnym w procesie powstawania białek mięśniowych oraz wzrostu. Dlatego niedobór treoniny w diecie wpływa negatywnie na wykorzystanie lizyny a przez to również na wzrost zwierząt.

Treonina bierze udział w wielu procesach metabolicznych jak trawienie czy odpowiedź immunologiczna, dlatego jej niedobór może negatywnie wpływać na funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Na bardzo duże znaczenie tego aminokwasu dla funkcjonowania przewodu pokarmowego wskazuje fakt, że 40- 50 % wchłoniętej treoniny zużywane jest przez same tylko jelita.

Poniższa tabela przedstawia zapotrzebowanie na treoninę trzody oraz drobiu w oparciu o informacje zgromadzone przez Ajinomoto Eurolysine SAS.

DRÓB TRZODA CHLEWNA
Boiler / Indyk Nioska Prosięta Grower / Finisher Locha
>65% 70% 65% 65-68% >70%
Standaryzowana strawność jelitowa

Podobnie jak w przypadku L-Lizyny wykorzystanie L-Treoniny stanowi szybki prosty oraz efektywny sposób dostosowania poziomu treoniny w paszy do zapotrzebowania zwierząt w celu optymalizacji efektów produkcyjnych. L-Treonina przyczynia się do lepszego wykorzystania lizyny oraz całej paszy. Zastosowanie w paszach L-Treoniny oraz z L-Lizyny umożliwia obniżenie poziomu białka ogólnego paszy a tym samym zmniejsza emisję azotu do środowiska naturalnego. Strawność L-Treoniny wynosi 100% co sprzyja wykorzystaniu w procesach metabolicznych organizmu zwierząt. Zawartość czystej L-Treoniny w produkcie – 98.5%.

Opakowania: 

L-Tryptofan

Tryptofan jest aminokwasem egzogennym, który musi być dostarczany do organizmu zwierząt wraz z paszą w ilościach pokrywających zapotrzebowanie. Uzyskanie odpowiedniego poziomu tryptofanu w paszy nie zawsze jest możliwe należy wtedy zastosować jego suplementację z wykorzystaniem L-Tryptofanu krystalicznego. L-Tryptofan dodawany jest w szczególności do pasz dla prosiąt ponieważ zwiększa u nich tempo wzrostu oraz pobranie i wykorzystanie paszy.

Wysokie pobranie paszy

Maksymalizacja pobrania paszy jest wyzwaniem szczególnie w żywieniu prosiąt oraz loch w okresie laktacji. Dodatek L-Tryptofanu do pasz dla loch karmiących oraz prosiąt znacząco zwiększa pobranie paszy. Dzieje się tak gdyż tryptofan jest aminokwasem odgrywającym znaczącą rolę w procesach regulacji apetytu.

Wyższe przyrosty oraz lepsze wykorzystanie paszy

Uzupełnianie poziomu tryptofanu w paszach z wykorzystaniem L-Tryptofanu krystalicznego ma na celu pokrycie zapotrzebowania zwierząt na ten aminokwas. Wyniki najnowszych doświadczeń wskazują, ze zastosowanie w paszy dla prosiąt 22% SSJ Trp:Liz pozwala na optymalizację efektów odchowu. Wysokie przyrosty oraz wykorzystanie paszy uzyskiwane w przypadku zastosowania dodatku L-Tryptofanu u prosiąt są wynikiem zwiększonego pobrania oraz poprawy profilu aminokwasowego paszy.

DRÓB TRZODA CHLEWNA
Boiler / Indyk Nioska Prosięta Grower / Finisher Locha
17% 24% 12% 19% 24%
Standaryzowana strawność jelitowa

Wydajność produkcyjna w złych warunkach utrzymania.

Tryptofan jest również bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Nasilenie procesów immunologicznych organizmu może być przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na tryptofan. Wiele doświadczeń wskazuje wyraźnie że zwierzęta utrzymywane w złych warunkach produkcyjnych i żywione paszą o wyższym poziomie tryptofanu osiągają lepsze przyrosty i lepiej wykorzystują paszę porównaniu z tymi które otrzymywały paszę o standardowym poziomie tryptofanu. Minimalny stosunek strawnego tryptofanu do strawnej lizyny pozwalający zniwelować negatywny wpływ środowiska na efekty odchowu to 22%. Przy zastosowaniu tego właśnie stosunku SSJ Trp:Liz w warunkach praktycznych uzyskamy poprawę parametrów produkcyjnych jak na poniższym schemacie.

Opakowania: 

L-Walina

Jest to nowość na rynku aminokwasów o wielkim znaczeniu dla przemysłu paszowego. Stosowana w celu pokrycia zapotrzebowania zwierząt na strawną walinę, L-Walina paszowa jest nowym surowcem, który daje niespotykane dotąd możliwości komponowania dawek pokarmowych. L-Walina, w połączeniu z L-Lizyną, L-Treoniną i L-Tryptofanem pozwala na przygotowanie pasz lepszych z punktu widzenia ekonomicznego oraz technologicznego. Przyczynia się również do zmniejszenia uciążliwości produkcji zwierzęcej dla środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji azotu.

Wykorzystaj potencjał swojej paszy !

Walina jest jednym z aminokwasów, który świnie i drób muszą otrzymywać wraz z paszą gdyż ich organizm nie potrafi go syntetyzować. Jej główną funkcją biologiczną jest udział w powstawaniu białek mięśniowych; inaczej mówiąc w procesie przyrostu masy ciała.

L-Walina, dla poprawy efektów produkcyjnych

Ostatnio przeprowadzone przez AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S. badania na temat waliny potwierdziły wcześniejsze informacje pochodzące z literatury, że zapotrzebowanie prosiąt na ten aminokwas wynosi, co najmniej 70% w stosunku do strawnej lizyny. Dodatek L Waliny do paszy dla prosiąt w celu jej zbilansowania pozwala na znaczną poprawę efektów produkcyjnych wg następującego schematu.

Obniżenie zużycia na kg przyrostu

SSJ WAL:LIZ POPRAWA ŚDP OBNIŻENIE ZUŻYCIA NA KG PRZYROSTU
Od 61do 70% +14% -7%
Od 64 do 70% +7% -4%

Walina jest aminokwasem limitującym również u brojlerów, dlatego też zaleca się stosowanie u nich, co najmniej 80% waliny strawnej w stosunku do strawnej lizyny. Dzięki zastosowaniu nowej L-Waliny paszowej układanie dawek pokarmowych dla świń I drobiu stało się łatwiejsze. Użycie L-Waliny w paszy pozwala na pokrycie potrzeb zwierząt bez zaburzania równowagi aminokwasowej.

Profil białka idealnego, w którym poziom każdego z aminokwasów jest wyrażony jako procent optymalnego dla utrzymania wysokiego tempa wzrostu poziomu lizyny przedstawia się następująco:

PROFIL BIAŁKA IDEALNEGO PROSIĘTA (4 – 25KG) BROJLERY (0 – 42DNI)
Lizyna 100 100
Metionina + Cystyna 60 75
Treonina 65 65
Tryptofan 22 17
Walina 70 80
Izoleucyna 55 67

L-Walina, dla dalszej redukcji poziomu białka ogólnego

Obniżanie poziomu białka ogólnego w paszach ograniczone było dotąd brakiem dokładnych informacji na temat poziomu waliny, który jest wymagany dla osiągnięcia optymalnych przyrostów, oraz w znacznym stopniu przez brak L-Waliny paszowej. Nowa L-Walina AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S. daje możliwość dalszego obniżania poziomu białka ogólnego w paszach przemysłowych, czego motorem są względy żywieniowe, ekonomiczne oraz środowiskowe takie jak:

  • Poprawa wykorzystania paszy
  • Ograniczenie nadmiaru białka w diecie zwierząt skutkujące poprawą stanu zdrowia oraz zmniejszeniem problemów trawiennych
  • Obniżenie kosztów paszy
  • Obniżenie ilości azotu wydalanego przez zwierzęta do środowiska naturalnego

Zastosowanie L-Waliny w paszy zawierającej 70% SSJ Wal:Liz pozwala na pozbycie się dawnych ograniczeń optymalizacji umożliwiając tym samym dalszą redukcję poziomu białka ogólnego o około 2 punkty procentowe.

L-Walina, dla zoptymalizowania dawki pokarmowej.

Pojawienie się L-Waliny paszowej stanowi przełom w dotychczasowym sposobie zestawiania pasz. L-Walina to nowy surowiec konkurencyjny w stosunku do składników wysokobiałkowych w recepturach pasz. L-Walina daje nowe możliwości łączenia surowców białkowych i ich optymalnego wykorzystania w przemyśle paszowym. Wraz z innymi aminokwasami paszowymi L-Walina oferuje większą elastyczność przy doborze surowców w celu dopasowania się do ograniczeń żywieniowych. Pasza może być optymalizowana precyzyjniej, co może prowadzić do obniżenia jej kosztów i zwiększenia efektywności produkcji zwierzęcej.

Opakowania: 

Hemicell

Hemicell® to dodatek zootechnicznych z grupy funkcjonalnej substancji polepszających strawność zawierający endo-1,4-b-mannanase wytwarzaną przez genetycznie zmodyfikowany szczep Paenibacillus lentus.

Dodatek ten ma być stosowany jako dodatek do paszy dla kurcząt rzeźnych / odchowywanych na kury nioski, indyków rzeźnych / chowanych w celu rozmnażania, prosiąt odsadzonych od maciory, trzody chlewnej i pomniejszych gatunków drobiu i trzody chlewnej.

Opakowania: beczka 260 kg

Monteban 100

Monteban jest kokcydiostatykiem jonoforowym, który przeciwdziała kokcydiozie wywoływanej przez pierwotniaki Eimeria poprzez zaburzenie transportu błonowego Na+, K+, Ca2+ i Mg2+.

Opakowania: 25 kg

Maxiban G 160

Maxiban jest połączeniem związku chemicznego nikarbazyny oraz jonoforu narazyny w stosunku 1:1 w celu zapobiegania kokcydiozie. Synergistyczne połączenie działa zwalczając kokcydiozę:

Każdy składnik preparatu Maxiban jest aktywny podczas różnych etapów cyklu życia kokcydiów. Ten dwuetapowy mechanizm daje większe efekty niż leki jednoskładnikowe.

Podawanie niskich dawek narazyny i nikarbazyny wiąże się również z mniejszym ryzykiem oporności niż w przypadku podawania wysokich dawek pojedynczych leków. Ponadto niska dawka nie eliminuje wszystkich kokcydiów, dzięki czemu ptaki nabywają i rozwijają naturalną odporność.

Opakowania: 

CLOSTAT XCL®

CLOSTAT® to produkt należący do grupy Active Microbials, zawierający unikalny szczep Bacillus subtilis PB6, który został wyizolowany i wyselekcjonowany z jelit zdrowych kurcząt, które przeżyły nekrotyczne zapalenie jelit. CLOSTAT zawiera opatentowany szczep Bacillus subtilis PB6 (ATCC-PTA 6737) (4b1823).
CLOSTAT jest stosowany dla zwierząt od pierwszego dnia życia w formie przetrwalników. Przetrwalniki pozwalają przetrwać bakteriom trudne warunki takie jak kwaśne środowisko żołądka. W odpowiednich warunkach (w jelitach) CLOSTAT przekształca się w formę wegetatywną.
Najważniejsze cechy to:
• ukierunkowane działanie
• naturalne rozwiązanie bez ograniczeń karencyjnych
• całkowicie stabilny w premiksach i mieszankach paszowych
• odporny na działanie wysokiej temperatury podczas procesu granulacji
• może być stosowany równocześnie ze wszystkimi kwasami organicznymi
• może być stosowany równocześnie z kokcydiostatykam

Butter Vanille Arome Dry®

Butter Vanille Arome Dry– preparat aromatyczny o zapachu świeżego masła i wanilili. Opracowany jako uzupełnienie określonych składników paszy, aby zapewnić dobrą, smaczną paszę o najbardziej atrakcyjnym zapachu.

Kembind Maxi Dry®

Kembind Maxi Dry– wysoko efektywne lepiszcze wspomagające granulowanie. Przeznaczony jest do wszystkich rodzajów mieszanek paszowych.
Zalety:
• zapewnia wysoką trwałość granulek
• może być stosowany do mieszanek paszowych dla wszystkich grup zwierząt
• szczególnie zalecany jest do mieszanek paszowych opartych na surowcach wpływających na obniżenie trwałość granulatu (kukurydzy i tłuszczu)
• nie wymaga specjalnych procedur związanych z rozdrobieniem surowców- stopień rozdrobnienia surowców jak dla normalnej paszy
• ze względu na niską dawkę umożliwia lepsze zbilansowanie pasz o wysokiej koncentracji składników pokarmowych.
• podnosi efektywność pary wodnej, poprzez zwiększenie procesu przenikania wilgotności, wspomaga granulowanie przy różnorodnych parametrach pary wodnej
• powoduje zwiększenie wydajności procesu granulowania
• zmniejsza zużycie energii w procesie granulowania

Myco CURB dry®

Myco CURB Dry– jest bardzo skutecznym inhibitorem pleśni, chroniącym pasze oraz zboża przed zanieczyszczeniem pleśnią. Synergistyczne połączeniem silnych związków, pozwala skutecznie zwalczać pleśnie i ich szkodliwe skutki dla paszy. Zapewnia długotrwałą konserwację podczas przechowywania i transportu.

Sal CURB®

Sal Curb dry – preparat przeciwbakteryjny przeznaczony do pasz i surowców paszowych.. Dodatek Sal Curb dry do surowców paszowych i mieszanek paszowych jest skutecznym sposobem kontrolowania Salmonella spp. oraz innych bakterii patogennych. Sal CURB dry zmniejsza liczbę Salmonelli i zapobiega ponownemu zanieczyszczeniu, zapewniając długotrwałą ochronę przed rozwojem drobnoustrojów.

Kemzyme Plus Dry®

Kemzyme Plus Dry– Unikalna kompozycja preparatu. Wielo-enzymatyczny o 5 deklarowanych aktywnościach, służący do rozkładu strukturalnych polisacharydów nieskrobiowych NSP (beta-glukanaza, celulaza, ksynalaza) oraz wzmocnienia aktywności enzymów endogennych (proteaza, amylaza), w celu poprawy strawności składników pokarmowych.

TERMOX®

TERMOX– kompletna linia płynnych i suchych syntetycznych przeciwutleniaczy, została specjalnie opracowana w celu stabilizacji tłuszczów, mączek białkowych oraz produktów o podwyższonej zawartości tłuszczu, które są bardzo podatne na utlenianie. Synergiczna mieszanka BHT i BHA sprawia, że produkty z linii Termox są bardzo skutecznym przeciwutleniaczem.

  • TERMOX Dry FG
  • TERMOX Liquid FG

Paradigmox®

Przeciwutleniacze Paradigmox® składają się z unikalnie zaprojektowanych preparatów opartych na synergicznym działaniu przeciwutleniaczy polarnych i apolarnych w połączeniu z chelatorami metali. Przeciwutleniacze Paradigmox to kompletna linia płynnych i suchych przeciwutleniaczy specjalnie opracowanych w celu stabilizacji tłuszczów i olejów, premiksów, koncentratów i gotowych pasz.

  • Paradihmox White dry
  • ParadigmoX White liquid