Lepiszcza

Kembind Maxi Dry®

by marcinq
wrz , 8

Kembind Maxi Dry– wysoko efektywne lepiszcze wspomagające granulowanie. Przeznaczony jest do wszystkich rodzajów mieszanek paszowych.
Zalety:
• zapewnia wysoką trwałość granulek
• może być stosowany do mieszanek paszowych dla wszystkich grup zwierząt
• szczególnie zalecany jest do mieszanek paszowych opartych na surowcach wpływających na obniżenie trwałość granulatu (kukurydzy i tłuszczu)
• nie wymaga specjalnych procedur związanych z rozdrobieniem surowców- stopień rozdrobnienia surowców jak dla normalnej paszy
• ze względu na niską dawkę umożliwia lepsze zbilansowanie pasz o wysokiej koncentracji składników pokarmowych.
• podnosi efektywność pary wodnej, poprzez zwiększenie procesu przenikania wilgotności, wspomaga granulowanie przy różnorodnych parametrach pary wodnej
• powoduje zwiększenie wydajności procesu granulowania
• zmniejsza zużycie energii w procesie granulowania