Produkty

Wybierz kategorie

Wybierz producenta:

Hemicell

Hemicell® to dodatek zootechnicznych z grupy funkcjonalnej substancji polepszających strawność zawierający endo-1,4-b-mannanase wytwarzaną przez genetycznie zmodyfikowany szczep Paenibacillus lentus.

Dodatek ten ma być stosowany jako dodatek do paszy dla kurcząt rzeźnych / odchowywanych na kury nioski, indyków rzeźnych / chowanych w celu rozmnażania, prosiąt odsadzonych od maciory, trzody chlewnej i pomniejszych gatunków drobiu i trzody chlewnej.

Opakowania: beczka 260 kg

Monteban 100

Monteban jest kokcydiostatykiem jonoforowym, który przeciwdziała kokcydiozie wywoływanej przez pierwotniaki Eimeria poprzez zaburzenie transportu błonowego Na+, K+, Ca2+ i Mg2+.

Opakowania: 25 kg

Maxiban G 160

Maxiban jest połączeniem związku chemicznego nikarbazyny oraz jonoforu narazyny w stosunku 1:1 w celu zapobiegania kokcydiozie. Synergistyczne połączenie działa zwalczając kokcydiozę:

Każdy składnik preparatu Maxiban jest aktywny podczas różnych etapów cyklu życia kokcydiów. Ten dwuetapowy mechanizm daje większe efekty niż leki jednoskładnikowe.

Podawanie niskich dawek narazyny i nikarbazyny wiąże się również z mniejszym ryzykiem oporności niż w przypadku podawania wysokich dawek pojedynczych leków. Ponadto niska dawka nie eliminuje wszystkich kokcydiów, dzięki czemu ptaki nabywają i rozwijają naturalną odporność.

Opakowania: