Preparaty wieloenzymatyczne

Kemzyme Plus Dry®

by marcinq
wrz , 8

Kemzyme Plus Dry– Unikalna kompozycja preparatu. Wielo-enzymatyczny o 5 deklarowanych aktywnościach, służący do rozkładu strukturalnych polisacharydów nieskrobiowych NSP (beta-glukanaza, celulaza, ksynalaza) oraz wzmocnienia aktywności enzymów endogennych (proteaza, amylaza), w celu poprawy strawności składników pokarmowych.