znajdujesz się w :  ‹  strona główna  ›  Itochu  ›  PIDOLin PCa  › 

PIDOLin PCa

PIDOLin PCa to unikatowy dodatek paszowy przeznaczony do zastosowania w żywieniu zwierząt. Produkt stymuluje procesy syntezy argininy (Arg) i proliny (Pro) w komórkach ścian przewodu pokarmowego. Aminokwasy te są z kolei prekursorami wielu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu substancji (hormon wzrostu, białka wiążące i transportujące wapń, kolagen). Skład chemiczny pidolatu wapnia (substancji aktywnej produktu) umożliwia bezpośrednie jego pobranie z przewodu pokarmowego z pominięciem przemian zachodzących zwykle z udziałem specyficznych enzymów. Dzięki temu organizm zwierzęcia oszczędza energię i może utrzymywać wysoki poziom produkcji Arg i Pro nawet przy braku niezbędnych do tego substancji. Podając PIDOLin PCa w paszy dostarczamy zwierzętom pewnej ilości łatwo przyswajalnego wapnia i jednocześnie stymulujemy wykorzystanie jego innych źródeł. Zastosowanie preparatu w paszach dla niosek powoduje wzmocnienie skorupek jaj oraz poprawę elastyczności błon pod skorupowych. W wyniku działania produktu ilość jaj nienadających się do sprzedaży jest niższa (o 30 do 50%). Poprawa elastyczności i wytrzymałości skorupy jaja u niosek pod koniec okresu produkcyjnego otrzymujących paszę z PIDOLin PCa pozwala na odzyskanie 2 % jaj, które normalnie zostałyby utracone podczas procesu zbierania i sortowania. Mocne skorupki jaj dają możliwość przyśpieszenia procesu sortowania. Mniejsza ilość rozbitych jaj oznacza również niższe nakłady robocizny na utrzymanie linii pakująco sortującej. Dzięki poprawie wytrzymałości skorupki obniżamy również ryzyko rozwoju szkodliwych bakterii na linii pakującej oraz zanieczyszczenia jaj. W produkcji piskląt zastosowanie PIDOLin PCa daje poprawę wylęgowości o 4%. Dzięki zastosowaniu produktu u zwierząt młodych zwiększamy ich zapasy minerałów (głównie Ca) w kościach, które mogą być wykorzystane w szczycie produkcji. Produkt sprawdza się również w żywieniu brojlera gdzie daje poprawę dziennych przyrostów o 5- 9%. Wielokrotne testy w warunkach produkcyjnych potwierdziły, że przy inwestycji 1 zł w PIDOLin PCa producent zyskuje od 2 do 3 zł w ostatecznym rozrachunku.

PIDOLin może być stosowany również w żywieniu trzody chlewnej. Dzięki zwiększeniu przyswajania składników pokarmowych (poprawa strawności białka) u lochy, zwiększa się ilość produkowanego mleka, dzięki czemu uzyskujemy wyższą wagę prosiąt przy odsadzeniu (waga odsadzeniowa miotu wyższa o około 8%) PIDOLin PCa może być również zastosowany w żywieniu prosiąt gdzie stymulując produkcję hormonu wzrostu zwiększa ich dobowe przyrosty masy ciała.

PIDOLin PCa przeznaczony jest również do stosowany w żywieniu krów mlecznych. Niedobór wapnia szczególnie w okresie okołowycieleniowym u krów mlecznych jest przyczyną wielu strat. U wysokoprodukcyjnych krów mlecznych częstym zjawiskiem jest wystąpienie gorączki poporodowej lub porażenia poporodowego. Zwierzęta u których wystąpiły objawy są poddawane niezwłocznemu leczeniu dzięki czemu straty na skutek obniżenia produkcji mleka są minimalizowane. Jednak u około 30% krów choroba ta ma przebieg subkliniczny, przez co znacznie wzrasta ryzyko wystąpienia wielu chorób metabolicznych (kwasica, ketoza, metritis). Dzięki zastosowaniu PIDOL’in PCa w żywieniu bydła mlecznego zapobiegamy spadkowi poziomu wapnia przed i po wycieleniu przez co ryzyko wystąpienia wspomnianych wyżej komplikacji jest minimalizowane a straty z nimi związane mniejsze.   

PIDOLin PCa – dawkowanie w paszach dla trzody

PIDOLin PCa  
Lochy prośne Od 7 dnia przed oproszeniem do 5 dnia po oproszeniu 1 kg/t
Lochy z niedoborem wapnia Od 7 dnia przed oproszeniem do odsadzenia 1 kg/t
Prosięta / breeder Od 1 do 56 dnia
Od 57 do 80 dnia
600 g/t
400 g/t

PIDOLin PCa przeznaczony jest również do stosowany w żywieniu krów mlecznych. Niedobór wapnia szczególnie w okresie okołowycieleniowym u krów mlecznych jest przyczyną wielu strat. U wysokoprodukcyjnych krów mlecznych częstym zjawiskiem jest wystąpienie gorączki poporodowej lub porażenia poporodowego. Zwierzęta u których wystąpiły objawy są poddawane niezwłocznemu leczeniu dzięki czemu straty na skutek obniżenia produkcji mleka są minimalizowane. Jednak u około 30% krów choroba ta ma przebieg subkliniczny, przez co znacznie wzrasta ryzyko wystąpienia wielu chorób metabolicznych (kwasica, ketoza, metritis). Dzięki zastosowaniu PIDOL’in PCa w żywieniu bydła mlecznego zapobiegamy spadkowi poziomu wapnia przed i po wycieleniu przez co ryzyko wystąpienia wspomnianych wyżej komplikacji jest minimalizowane a straty z nimi związane mniejsze. 

PIDOLin PCa – dawkowanie w paszach dla bydła mlecznego

W PREMIKSIE
15 gram / dzień / krowę mleczną
przed wycieleniem (między 1 a 10 dniem)
oraz 10 dni po
DAWKA JEDNORAZOWA (gorączka poporodowa)
30 gram w dniu wycielenia oraz przez 2 kolejne dni  

PIDOL in PCa – Charakterystyka produktu

 • PIDOL’in PCa : 100 % Pidolat wapnia
 • Materiał paszowy: Zarejestrowany pod numerem 00372 EN na liście materiałów paszowych UE
 • Biały higroskopijny proszek bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie
 • Azot organiczny 86.5 %
 • Energia brutto = 3 450 Kcal
 • Zawartość Ca = 13.5 %
 • Bezpieczny w użyciu (LD 50 > 10 000 mg/kg, brak toksyczności przewlekłej...)
 • Opakowanie – worki 20 Kg (na paletach 1T)

PIDOL in PCa – efekty zastosowania w paszy dla niosek

 • Wzmocniona błona pergaminowa skorupki jaja
 • Lepsza mineralizacja skorupki (mniejsza ilość mikrouszkodzeń, skorupka bardziej jednolita)
 • Większa liczba piskląt: + 4%
 • Większa liczba zebranych jaj: + 2%
 • Mniejsza ilość jaj niżej sklasyfikowanych: o 30 do 50%
 • Wydłużenie okresu nieśności:, co najmniej o 5 tygodni
 • Większa czystość jaj oraz instalacji pakujących
 • Lepsza mineralizacja kości u zwierząt młodych (lepsze przygotowanie do szczytu produkcji) 

PIDOL in PCa – Dawkowanie w paszy dla Drobiu

Początek Nieśności Koniec okresu NIeśności  
Nioska towarowa tydzień 18 do 50: 50-80 g/t tydzień 50 do 60: 150-300 g/t tydzień 60 do brakowania 300-400 g/t

Nioska towarowa po przepierzeniu

tydzień 15 do 20: 150-300 g/t tydzień 20 do brakowania 300-400 g/t
Breeder tydzień 18 do 45: 50-80 g/t tydzień 45 do 60: 300 g/t tydzień 50 do brakowania 300-400 g/t
Kurczęta - odchów od wyklucia do 28 dni: 500 g/t tydzień 17 do 18: 300 g/t
Brojlery

1-12 dzień Brojlery

1-18 dzień Brojlery ciężkie

1-40 dzień Indyk: 500 g/t


Data modyfikacji: 11 Grudnia 2018