znajdujesz się w :  ‹  strona główna  ›  Itochu  ›  Metionina  › 

Metionina

Metionina jest aminokwasem egzogennym zaliczanym do grupy aminokwasów siarkowych. Metionina razem z cystyną jest pierwszym aminokwasem ograniczającym przyrosty w diecie drobiu i trzecim (po Liz i Tre) u trzody. Większość surowców paszowych posiada duży niedobór metioniny. Spośród zbóż tylko pszenica posiada znaczne ilości tego aminokwasu w przeciwieństwie do szeroko stosowanej w żywieniu śruty sojowej gdzie metionina jest pierwszym aminokwasem limitującym.

Metionina jest niezwykle ważnym aminokwasem dla funkcjonowania organizmu zwierząt. Poza udziałem w procesie powstawania białka mięśni jest wykorzystywana w ponad 100 innych procesach metabolicznych. Z udziałem metioniny wytwarzane są w organizmie takie substancje jak: kreatyna, cholina czy epinefryna.

Synteza białka mięśni wymaga dostarczenia metioniny i cystyny w równych ilościach. W praktycznym przygotowaniu pasz przemysłowych zapotrzebowanie na oba aminokwasy (Met i Cyst) pokrywane jest przy użyciu DL-metioniny gdyż w organizmie zwierzęcym może być ona konwertowana bez wystąpienia strat do siarczanu cystyny. DL-metionina jest aminokwasem paszowym produkowanym z wykorzystaniem syntezy chemicznej w przeciwieństwie do pozostałych czterech które są wytwarzane na drodze fermentacji.Zapotrzebowanie na metioninę strawną w stosunku do ilości strawnej lizyny u drobiu wynosi 75% a u trzody 60% SSJ (za Ajinomto Eurolysine SAS).

Przy obecnie występujących uwarunkowaniach ekonomicznych i środowiskowych obowiązujących w przemyśle paszowym przygotowanie dobrej paszy dla zwierząt o wysokim potencjale wzrostowym bez udział DL-metioniny jest praktycznie niemożliwe (patrz wykres 1). Pokrycie zapotrzebowania zwierząt bez wykorzystania tego aminokwasu wymagałoby zastosowania w paszy niespotykanie wysokiego poziomu białka (prawie 30% BO). Pasza taka byłaby droga, znacznie bardziej uciążliwa dla organizmu zwierzęcia oraz środowiska naturalnego (duże wydalanie N do środowiska).

Wykres 1. Kolejność limitowania aminokwasów (od lewej do prawej) w standardowo stosowanych u broilerów paszach typu grower raz najniższy poziom białka ogólnego (CP) możliwy do osiągnięcia bez dodatku aminokwasów paszowych (za Ajinomoto Eurolysine SAS 2010).

Wykorzystanie Dl-metioniny pozwala nie tylko na znaczne obniżenie poziomu BO ale również na zmniejszenie kosztów produkcji gdyż białko jest jednym z najdroższych składników każdej paszy.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod adresem k.serwa@itochu.com.pl


Data modyfikacji: 12 Grudnia 2018