znajdujesz się w :  ‹  strona główna  ›  Itochu  ›  L-Walina paszowa  › 

L-Walina paszowa

od AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S

Jest to nowość na rynku aminokwasów o wielkim znaczeniu dla przemysłu paszowego. Stosowana w celu pokrycia zapotrzebowania zwierząt na strawną walinę, L-Walina paszowa jest nowym surowcem, który daje niespotykane dotąd możliwości komponowania dawek pokarmowych. L-Walina, w połączeniu z L-Lizyną, L-Treoniną i L-Tryptofanem pozwala na przygotowanie pasz lepszych z punktu widzenia ekonomicznego oraz technologicznego. Przyczynia się również do zmniejszenia uciążliwości produkcji zwierzęcej dla środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji azotu.

Wykorzystaj potencjał swojej paszy !

Walina jest jednym z aminokwasów, który świnie i drób muszą otrzymywać wraz z paszą gdyż ich organizm nie potrafi go syntetyzować. Jej główną funkcją biologiczną jest udział w powstawaniu białek mięśniowych; inaczej mówiąc w procesie przyrostu masy ciała.

L-Walina, dla poprawy efektów produkcyjnych

Ostatnio przeprowadzone przez AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S. badania na temat waliny potwierdziły wcześniejsze informacje pochodzące z literatury, że zapotrzebowanie prosiąt na ten aminokwas wynosi, co najmniej 70% w stosunku do strawnej lizyny. Dodatek L Waliny do paszy dla prosiąt w celu jej zbilansowania pozwala na znaczną poprawę efektów produkcyjnych wg następującego schematu.

Obniżenie zużycia na kg przyrostu

SSJ Wal:Liz Poprawa ŚDP Obniżenie zużycia na kg przyrostu
Od 61do 70% +14% -7%
Od 64 do 70% +7% -4%

Walina jest aminokwasem limitującym również u brojlerów, dlatego też zaleca się stosowanie u nich, co najmniej 80% waliny strawnej w stosunku do strawnej lizyny. Dzięki zastosowaniu nowej L-Waliny paszowej układanie dawek pokarmowych dla świń I drobiu stało się łatwiejsze. Użycie L-Waliny w paszy pozwala na pokrycie potrzeb zwierząt bez zaburzania równowagi aminokwasowej.

Profil białka idealnego, w którym poziom każdego z aminokwasów jest wyrażony jako procent optymalnego dla utrzymania wysokiego tempa wzrostu poziomu lizyny przedstawia się następująco:

Profil białka idealnego Prosięta (4 - 25kg) Brojlery (0 - 42dni)
Lizyna 100 100
Metionina + Cystyna 60 75
Treonina 65 65
Tryptofan 22 17
Walina 70 80
Izoleucyna 55 67

L-Walina, dla dalszej redukcji poziomu białka ogólnego

Obniżanie poziomu białka ogólnego w paszach ograniczone było dotąd brakiem dokładnych informacji na temat poziomu waliny, który jest wymagany dla osiągnięcia optymalnych przyrostów, oraz w znacznym stopniu przez brak L-Waliny paszowej. Nowa L-Walina AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S. daje możliwość dalszego obniżania poziomu białka ogólnego w paszach przemysłowych, czego motorem są względy żywieniowe, ekonomiczne oraz środowiskowe takie jak:

  • Poprawa wykorzystania paszy
  • Ograniczenie nadmiaru białka w diecie zwierząt skutkujące poprawą stanu zdrowia oraz zmniejszeniem problemów trawiennych
  • Obniżenie kosztów paszy
  • Obniżenie ilości azotu wydalanego przez zwierzęta do środowiska naturalnego

Zastosowanie L-Waliny w paszy zawierającej 70% SSJ Wal:Liz pozwala na pozbycie się dawnych ograniczeń optymalizacji umożliwiając tym samym dalszą redukcję poziomu białka ogólnego o około 2 punkty procentowe.

L-Walina, dla zoptymalizowania dawki pokarmowej.

Pojawienie się L-Waliny paszowej stanowi przełom w dotychczasowym sposobie zestawiania pasz. L-Walina to nowy surowiec konkurencyjny w stosunku do składników wysokobiałkowych w recepturach pasz. L-Walina daje nowe możliwości łączenia surowców białkowych i ich optymalnego wykorzystania w przemyśle paszowym. Wraz z innymi aminokwasami paszowymi L-Walina oferuje większą elastyczność przy doborze surowców w celu dopasowania się do ograniczeń żywieniowych. Pasza może być optymalizowana precyzyjniej, co może prowadzić do obniżenia jej kosztów i zwiększenia efektywności produkcji zwierzęcej.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod adresem k.serwa@itochu.com.pl


Data modyfikacji: 12 Grudnia 2018