znajdujesz się w :  ‹  strona główna  ›  Itochu  ›  L-Tryptofan  › 

L-Tryptofan

Tryptofan jest aminokwasem egzogennym, który musi być dostarczany do organizmu zwierząt wraz z paszą w ilościach pokrywających zapotrzebowanie. Uzyskanie odpowiedniego poziomu tryptofanu w paszy nie zawsze jest możliwe należy wtedy zastosować jego suplementację z wykorzystaniem L-Tryptofanu krystalicznego. L-Tryptofan dodawany jest w szczególności do pasz dla prosiąt ponieważ zwiększa u nich tempo wzrostu oraz pobranie i wykorzystanie paszy.

Wysokie pobranie paszy

Maksymalizacja pobrania paszy jest wyzwaniem szczególnie w żywieniu prosiąt oraz loch w okresie laktacji. Dodatek L-Tryptofanu do pasz dla loch karmiących oraz prosiąt znacząco zwiększa pobranie paszy. Dzieje się tak gdyż tryptofan jest aminokwasem odgrywającym znaczącą rolę w procesach regulacji apetytu.

Wyższe przyrosty oraz lepsze wykorzystanie paszy

Uzupełnianie poziomu tryptofanu w paszach z wykorzystaniem L-Tryptofanu krystalicznego ma na celu pokrycie zapotrzebowania zwierząt na ten aminokwas. Wyniki najnowszych doświadczeń wskazują, ze zastosowanie w paszy dla prosiąt 22% SSJ Trp:Liz pozwala na optymalizację efektów odchowu. Wysokie przyrosty oraz wykorzystanie paszy uzyskiwane w przypadku zastosowania dodatku L-Tryptofanu u prosiąt są wynikiem zwiększonego pobrania oraz poprawy profilu aminokwasowego paszy.

Drób   Trzoda chlewna  
Boiler / Indyk Nioska Prosięta Grower / Finisher Locha
17% 24% 12% 19% 24%
Standaryzowana strawność jelitowa

Wydajność produkcyjna w złych warunkach utrzymania.

Tryptofan jest również bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Nasilenie procesów immunologicznych organizmu może być przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na tryptofan. Wiele doświadczeń wskazuje wyraźnie że zwierzęta utrzymywane w złych warunkach produkcyjnych i żywione paszą o wyższym poziomie tryptofanu osiągają lepsze przyrosty i lepiej wykorzystują paszę porównaniu z tymi które otrzymywały paszę o standardowym poziomie tryptofanu. Minimalny stosunek strawnego tryptofanu do strawnej lizyny pozwalający zniwelować negatywny wpływ srodowiska na efekty odchowu to 22%. Przy zastosowaniu tego właśnie stosunku SSJ Trp:Liz w warunkach praktycznych uzyskamy poprawę parametrów produkcyjnych jak na poniższym schemacie.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod adresem k.serwa@itochu.com.pl


Data modyfikacji: 12 Grudnia 2018