znajdujesz się w :  ‹  strona główna  ›  O firmie  ›  Jakość  › 

Jakość

Jesteśmy czołowym producentem i dostawcą dodatków do pasz – siarczanu miedzi i siarczanu żelaza oraz dystrybutorem produktów ITOCHU, ELANCO, KEMIN.

Nasze powodzenie na rynku paszowym krajowym i zagranicznym w warunkach ostrej konkurencji o pozyskanie odbiorców jest możliwe dzięki temu, iż oferujemy produkty bezpieczne i wysokiej jakości:

  • odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom Klientów
  • zgodne z odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa
  • możliwe do realizacji w bardzo krótkim okresie czasu
  • o konkurencyjnej cenie zapewniającej jednocześnie zysk dający szansę na rozwój firmy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wykorzystujemy skutecznie narzędzia HACCP umożliwiające szczegółową analizę wszystkich aspektów procesu przetwarzania i ocenę ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo wyrobu gotowego.

Wdrożyliśmy i utrzymujemy systemy zarządzania: bezpieczeństwem pasz FAMIQS oraz jakością wg normy ISO 9001:2015 dla wytwarzanych i dystrybuowanych przez nas dodatków do pasz.

Nasze systemy podlegają ciągłej weryfikacji i doskonaleniu, a ich zgodność i skuteczność jest okresowo weryfikowana poprzez przeglądy systemów, audity wewnętrzne, audity zewnętrzne jednostki certyfikującej, audity Klientów i kontrole jednostek nadzorujących.


Data modyfikacji: 11 Grudnia 2018